Veel openstaande vacatures bij de overheid

Veel openstaande vacatures bij de overheid

Er staan momenteel veel vacatures open bij de overheid. In het hele land heerst een personeelstekort en de overheid heeft hier ook last van. Hoewel het personeelstekort voor werkgevers een doorn in het oog is, is het voor werkzoekenden gunstig. In dit artikel werpen we een blik op dit probleem.

Veel vacatures op overheidswebsites

Overheidsinstanties hebben vaak eigen websites waarop ze vacatures publiceren als deze beschikbaar worden. In de meeste gevallen wordt er geprobeerd om de overheid vacatures eerst intern te vervullen, maar als dit niet lukt, dan worden de vacatures beschikbaar gesteld voor buitenstaanders. Iemand die al voor de overheid werkt, heeft in eerste instantie de voorkeur, omdat die minder ingewerkt hoeft te worden dan iemand die nieuw is bij de overheid.

Ook andere vacaturewebsites goed gevuld

De overheid publiceert haar vacatures niet alleen op websites in eigen beheer. Vaak wordt er ook voor gekozen om vacatures overheid op de grote vacaturewebsites te publiceren. Met het huidige personeelstekort kunnen nieuwe mensen niet snel genoeg gevonden worden, dus vacatures worden op veel verschillende plekken gepubliceerd om zo door meer mensen gezien te worden.

Onderhandelingskracht voor sollicitanten

Het tekort aan personeel is niet goed voor werkgevers, maar voor werkzoekenden is het in zekere zin een pluspunt. Een werkgever wil een sollicitant meestal voor zoveel mogelijk uren aannemen. Wat daarom vaak voorkomt, is dat een werkgever de sollicitant een aanbod stuurt voor meer uren dan de sollicitant eigenlijk zou willen. Als een sollicitant moeilijk aan een baan kan komen, dan is deze geneigd om dit aanbod te accepteren. Met het huidige personeelstekort hoeft dit niet meer. Nu kan een sollicitant beter onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden en wordt de werkgever meer gedwongen om hierin mee te gaan. Doet de werkgever dit niet, dan kan de sollicitant namelijk makkelijk een andere vacature vinden.

Externe partijen

De overheid kampt dus met het probleem dat er te weinig personeel is en dat nieuwe personeel lastig te vinden is. Tegelijkertijd lopen er grote projecten, bijvoorbeeld rondom verduurzaming. Omdat het werk wel gewoon gedaan moet worden, worden er steeds vaker externe adviesbureaus ingeschakeld. Hier zitten wel een aantal nadelen aan. Een extern adviesbureau is vaak een stuk duurder dan eigen personeel. Daarnaast is het ook niet praktisch om externen in te schakelen, omdat de kennis dan niet behouden blijft. Als een project waar eigen personeel aan werkt afloopt, dan blijven namelijk de mensen die kennis over het project bezitten.